GIỚI THIỆU QUỸ CHÂU Á

Thúc đẩy các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) là tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận, cam kết cải thiện cuộc sống của nhiều người dân và mở ra nhiều cơ hội trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Với kinh nghiệm qua nhiều thập kỷ và am hiểu địa phương sâu sắc, trọng tâm công việc của chúng tôi trong khu vực là quản trị tốt, trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới, tăng trưởng kinh tế toàn diện, môi trường và hành động khí hậu, quan hệ hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Với trụ sở đặt tại San Francisco và văn phòng tại Washington, DC, Quỹ Châu Á làm việc thông qua mạng lưới 18 văn phòng quốc gia khắp châu Á và Thái Bình Dương. Làm việc với các đối tác nhà nước và tư nhân, Quỹ Châu Á nhận tài trợ từ nhiều nhóm cơ quan phát triển song phương và đa phương, các quỹ, các tập đoàn và cá nhân khác nhau. Năm 2022, Quỹ Châu Á đã tài trợ 86,7 triệu USD trong hỗ trợ chương trình trực tiếp và phân phối sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục khác với giá trị lên đến 2,4 triệu USD.

Tham gia

Tăng trưởng cùng chúng tôi

Hãy để chúng tôi giúp bạn trong hành trình kinh doanh vì một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy tham gia chương trình của chúng tôi ngay hôm nay!