TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CỦA TÔI (AMB)

Cung cấp đào tạo và cố vấn kinh doanh về các kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính, kinh doanh và kỹ thuật số cơ bản cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đang phát triển do phụ nữ làm chủ ở Malaysia, Indonesia, Nepal và Việt Nam.

Tham gia cùng chúng tôi Chi tiết chương trình

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH AMB

Hỗ trợ phụ nữ trong kinh doanh

Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp mới, bạn đang nghĩ đến việc khởi nghiệp hay bạn đã là một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm, AMB đều có thể giúp bạn có được những kỹ năng quý giá để hỗ trợ bạn tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số trong thế giới hậu đại dịch!

Tham gia cùng chúng tôi

Nội dung

Kỹ năng và hiểu biết cơ bản về quản lý tài chính, kinh doanh và kỹ thuật số

Đối tượng

32.000 doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đang phát triển do phụ nữ làm chủ

Cách thức

Thông qua đào tạo và cố vấn kinh doanh

Khu vực

Malaysia, Indonesia, Nepal và Việt Nam

Mục đích

Tham gia nền kinh tế số trong thế giới hậu đại dịch

Thời gian

Bắt đầu từ tháng 02/2022

Trong năm 2022, Chương trình Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi đã hỗ trợ

5000+

doanh nhân Malaysia

1000+

doanh nhân Indonesia

Hãy cùng tham gia cộng đồng các nữ doanh nhân đang ngày càng lớn mạnh của chúng tôi và mở rộng mạng lưới quan hệ của bạn ngay trong quá trình học!

về chúng tôi

Thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Chương trình AMB hướng đến đối tượng phụ nữ đang có ý định khởi sự kinh doanh cũng như các chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có nhu cầu học thêm các kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý tài chính, kinh doanh và kỹ thuật số.

Chương trình sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách khởi sự và vận hành một doanh nghiệp/hoạt động kinh doanh, trong đó có các bước thực hiện, bài tập, ví dụ minh họa và tài liệu tham khảo để hỗ trợ học viên trong quá trình thực hiện.

Tham gia cùng chúng tôi

Tăng trưởng cùng chúng tôi

Hãy để chúng tôi giúp bạn trong hành trình kinh doanh vì một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy tham gia chương trình của chúng tôi ngay hôm nay!